:: دوره 9، شماره 1 - ( بهار 1398 ) ::
جلد 9 شماره 1 صفحات 1240-1247 برگشت به فهرست نسخه ها
مطالعه فراوانی ژن‌های LasI، AlgD و مقاومت آنتی­بیوتیکی چندگانه (MDR) در سودوموناس­های جداشده از نمونه­های عفونی مراکز درمانی شهرستان فسا
مرضیه دهقانیان 1، عباسعلی رضائیان2
1- گروه میکروبیولوژی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران ، marzie_dehghan@yahoo.com
2- گروه میکروبیولوژی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران
چکیده:   (1814 مشاهده)
زمینه و هدف: ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آئروجینوزا ﻳﻜﻲ از مهم‌ترین باکتری‌های ﺑﻴﻤﺎری­زای اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨﺪه ﻋﻔﻮنت­ﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲ بوده که دارای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎری از آﻧﺘﻲﺑﻴﻮﺗﻴﻚﻫﺎ است. همچنین حضور ژن LasI و AlgD به قدرت بیماری­زایی این باکتری کمک می­کند. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی ژن­های یاد­شده و مقاومت آنتی­بیوتیکی و ارتباط معنی­دار بین آن‌ها بوده است.
مواد و روش­ ها: این مطالعه مقطعی- توصیفی بر روی 91 ایزوله سودوموناس جداشده از مراکز درمانی شهرستان فسا انجام شد. پس از انجام تست­های استاندارد بیوشیمیایی و میکروبیولوژی، تمامی سویه­ها ازلحاظ حضور ژن‌های LasI و AlgD به روش PCR ارزیابی شدند و ﺗﺴﺖ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آنتی‌بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن و MIC انجام گرفت. آنالیز آماری توسط نرم­افزار SPSS20 انجام شد.
نتایج: از 91 جدایه، (34/59%) 54 نمونه سودوموناس آئروجینوزا و (66/40%)37 نمونه سایر گونه­ها تشخیص داده شدند. نتایج تعیین الگوی مقاومت دارویی برای هر دو گروه نشان داد که بیشترین مقاومت نسبت به سفپیم به وجود آمده است. 40 ایزوله سودوموناس آئروجینوزا و 30 ایزوله سایر گونه­ها، تست MIC نسبت به سفپیم را  16 µg/ml ≥ نشان دادند. تمام جدایه­ها واجد ژنAlgD   بوده­اند.
نتیجه ­گیری: ﻧﺘﺎیﺞ این مطالعه، ﻣﻘﺎوﻣﺖ بالایی نسبت ﺑﻪ آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﯿﻦ سویه‌های ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ­آئروجینوزا و سایر سویه­ها ﻧﺸﺎن داد. همراهی ژن­های کروم‌­سنسینگ و ژن مولد آلژینات با ژن­های مقاومت آنتی­بیوتیکی می­تواند وخامت درگیری با این گروه از باکتری­ها را بیشتر نماید.
 
 
واژه‌های کلیدی: سودوموناس آئروجینوزا، LasI، AlgD
متن کامل [PDF 931 kb]   (455 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ميكروبیولوژی
دریافت: 1397/3/21 | پذیرش: 1397/9/28 | انتشار: 1398/3/18


XML   English Abstract   Printدوره 9، شماره 1 - ( بهار 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها