:: دوره 9، شماره 3 - ( پاییز 1398 ) ::
جلد 9 شماره 3 صفحات 1515-1524 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط بین میزان دسترسی به منابع و راهنماهای کسب اطلاعات سلامت با کیفیت زندگی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های شهر قم (مقاله انگلیسی)
حسین درگاهی1 ، احمد راهبر2 ، علیرضا ذوالفقاری نیا3 ، ذبیح الله قارلی پور 4، طاهره رمضانی5 ، زهره کزازلو2
1- گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
2- گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
3- گروه پزشکی عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران
4- گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران ، gharlipourz@yahoo.com
5- گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
چکیده:   (878 مشاهده)
زمینه و هدف: در ایران در زمینه منابع جستجوی اطلاعات سلامت پژوهش های کمی گزارش شده است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین میزان دسترسی به منابع و راهنماهای کسب اطلاعات سلامت با کیفیت زندگی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های شهر قم انجام شده است.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی مقطعی بود که روی 254 نفر از زنان مراجعه کننده به بیمارستان های شهر قم به صورت نمونه‌گیری چند مرحله ای انجام شد. داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته منابع و راهنمای کسب اطلاعات سلامت و پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی جمع آوری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS V.20 از طریق آزمون های آماری تی مستقل، ANOVA، ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: بین نمره کیفیت زندگی و استفاده از منابع و راهنمای کسب اطلاعات سلامت همبستگی منفی و معنی داری مشاهده گردید (14/0- r=،02/0p=)، به طوری که با افزایش استفاده از منابع و راهنمای کسب اطلاعات سلامت، نمره کیفیت زندگی افراد کاهش می‌یابد. همچنین بین سطح تحصیلات و نوع منابع و راهنمای کسب اطلاعات سلامت ارتباط معنی‌دار مشاهده شد(02/0>p)، به طوری که افراد دارای تحصیلات دانشگاهی برای کسب اطلاعات سلامت، بیشتر خودمنبعی و رسانه‌های جمعی را استفاده می کنند.
نتیجه گیری: با توجه به وجود رابطه معنی دار بین کیفیت زندگی و استفاده از منابع و راهنمای کسب اطلاعات سلامت، بایستی مردم با منابع علمی موثق مرتبط با سلامت و متناسب با شرایط و سطح سواد خود آشنا شوند و به درستی از آنها استفاده کنند.
واژه‌های کلیدی: Quality of Life، Rate of Access، Health Information، Guidelines
متن کامل [PDF 862 kb]   (200 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بهداشت عمومی
دریافت: 1398/4/11 | پذیرش: 1398/6/24 | انتشار: 1398/9/19


XML   English Abstract   Printدوره 9، شماره 3 - ( پاییز 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها