:: دوره 4، شماره 2 - ( تابستان 1393 ) ::
جلد 4 شماره 2 صفحات 225-232 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه تأثیر شیر مادر با گلوگز خوراکی بر درد واکسیناسیون شیرخواران
لیلا نیک روز1، شهناز رستمی2، هوشنگ علی جانی رنانی2، عبدالرحمن راسخ3، محمد مهدی نقی زاده4
1- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری‌، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران ، lnikrooz@yahoo.com
2- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
3- گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
4- گروه آمار و پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران
چکیده:   (7321 مشاهده)

زمینه و هدف: عدم توجه به درمان درد خصوصاً در رده سنی شیرخواران عوارض جدی به دنبال خواهد داشت. با توجه به نتایج مطالعات اخیر در زمینه اثر تسکینی گلوگز خوراکی و شیر مادر در دوره نوزادی که هر دو روشی غیر تهاجمی و در دسترس هستند  همچنین تأثیر دوره های تکاملی بر پاسخ های درد، اثر تسکینی مداخلات مذکور در دوره‌های بالاتر از نوزادی مورد مقایسه قرار گرفت.

مواد و روش‌ها: این تحقیق یک کارآزمایی بالینی سه سوکور در 211 شیرخوار 6-4-2 ماهه بوده است که به صورت تخصیص تصادفی به یکی از سه گروه شاهد، شیر مادر و گلوکز خوراکی اختصاص داده شد. 2 دقیقه قبل از تزریق واکسن ثلاث، مداخلات انجام شد. عکس العمل شیرخواران قبل، حین و بعد از تزریق فیلم برداری شد. شدت درد توسط 2 کارشناس با استفاده از معیار تغییرات رفتاری درد  بررسی گردید و طول مدت گریه توسط کرنومتر بر حسب ثانیه اندازه گیری شد.

 نتایج: شدت درد گروه شیر مادر 18/0± 77/5، گروه گلوکز خوراکی 16/± 36/6 و در گروه شاهد 22/0±87/5 به دست آمد. آزمون آماری ال اس دی نشان داد در گروه گلوکز خوراکی شدت درد به طور معنی داری بیشتر از گروه شیر مادر بود (014/0 p =). تفاوت بین گروه شیر مادر و گروه شاهد از نظر آماری معنی دار نبود. طول مدت گریه بین سه گروه تفاوت معنی دار نداشت.

 نتیجه گیری: به نظر می‌رسد شیر مادر به نسبت بهتر از گلوکز خوراکی بر میزان درد ناشی از واکسیناسیون شیرخواران عمل می‌کند. 

واژه‌های کلیدی: شیرخواران، درد، واکسیناسیون، شیر مادر، گلوکز خوراکی
متن کامل [PDF 1110 kb]   (2168 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اطفال
دریافت: ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۳/۴/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۳/۶/۲۳


XML   English Abstract   Printدوره 4، شماره 2 - ( تابستان 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها