:: دوره 3، شماره 2 - ( تابستان 1392 ) ::
جلد 3 شماره 2 صفحات 143-148 برگشت به فهرست نسخه ها
بیان ویروس اپشتین بار در نمونه های لنفوم هوجکین در ایران
لیلا مظفری، سهراب نجفی پور1، محمدحسن مشکی باف، علی مروج
1- ، sohrabnajafipour@yahoo.com
چکیده:   (20714 مشاهده)

زمینه و هدف: ویروس اپشتین بار (EBV) با بیماری های مختلف از جمله منونوکلئوز عفونی، لنفوم بورکیت، لنفوم هوجکین، کارسینوم نازوفارنکس و اختلالات لنفوپرولیفراتیو پس از پیوند مرتبط می باشد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط ویروس اپشتین بار بالنفوم هوجکین در نمونه های بیماران ایرانی بوسیله روش هیبریدیزاسیون ناحیه ای EBER است.

مواد و روش ها: در این مطالعه، تعداد 43 نمونه بافتی لنفوم هوجکین از بلوک های پارافینه فیکس شده در فرمالین انتخاب شدند و بوسیله روش هیبریدیزاسیون ناحیه ای EBER بررسی گردیدند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS16 و آزمون دقیق فیشر و آزمون منتل-هنسل در سطح معنی دار 05/0 آنالیز شدند.

نتایج: 43 نمونه بیماران لنفوم هوجکین مورد مطالعه شامل 29 (67%) مرد و 14 (33%) زن بودند. در 20 نمونه (47%) ویروس اپشتین بار حضور داشت که موارد مثبت شامل 13 مرد و 7 زن بود، آزمون دقیق فیشر تفاوت معنی داری بین  جنس و زیر تایپ نشان نداد. توزیع سنی ارتباط لنفوم هوجکین و ویروس اپشتین بار بصورت 75% (12 از 16) در گروه سنی 14-1 سال، 22% (5 از 23) در گروه سنی 49-15 سال و 75% (3 از 4) در گروه سنی بالای 49 سال بدست آمد. آزمون دقیق فیشر تفاوت معنی داری بین گروه سنی 14-1 سال و 49-15 سال نشان داد (003/0: p-value).

نتیجه گیری: نتایج نشان داد که میزان حضور ویروس اپشتین بار در نمونه های لنفوم هوجکین کودکان و افراد مسن بالاتر می باشد و الگویی مشابه با کشور های در حال توسعه را نشان می دهد.

واژه‌های کلیدی: ویروس اپشتین بار، لنفوم هوجکین، هیبریدیزاسیون ناحیه ای، EBERs
متن کامل [PDF 1183 kb]   (3659 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ميكروبیولوژی
دریافت: ۱۳۹۲/۶/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۲/۷/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۲/۷/۱۴


XML   English Abstract   Printدوره 3، شماره 2 - ( تابستان 1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها