:: دوره 3، شماره 3 - ( پاییز 1392 ) ::
جلد 3 شماره 3 صفحات 235-240 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی استرس، اضطراب، افسردگی و خودپنداره دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال 1388
مجید نجفی کلیانی1، الهه پورجم، ناهید جمشیدی، شهناز کریمی، وحید نجفی کلیانی
1- ، majidnajafi5@yahoo.com
چکیده:   (32752 مشاهده)
زمینه و هدف: دوران تحصیل در دانشگاه مقطعی بسیار مهم برای دانشجویان است که بدلیل مشکلات، این دوره معمولا با تغییرات وضعیت روحی و روانی دانشجویان همراه است. هدف از انجام این مطالعه بررسی وضعیت متغیرهای روانشناختی (استرس، اضطراب و افسردگی) و خودپنداره دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا است.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال تحصیلی 89-88 به روش سرشماری انتخاب شدند. جهت بررسی میزان استرس، اضطراب و افسردگی دانشجویان، از پرسش‌نامه 21 سوالی استاندارد شده DASS-21 و به منظور بررسی وضعیت خودپنداره آنها از پرسشنامه خودپنداره کارل راجرز (Carl Rogers) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با کمک نرم افزار SPSS و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون t، آزمون ANOVA، آزمون مجذور کای و ضریب همبستگی پیرسون) انجام شد.
نتایج: نتایج این مطالعه نشان داد که 76% از دانشجویان، دارای استرس، 4/56% دارای اضطراب و 1/53% دارای افسردگی بوده و 3/69% نیز دارای خودپنداره ضعیف و منفی می‌باشند. بین افزایش میزان استرس، اضطراب و افسردگی دانشجویان با ضعیف بودن خودپنداره آنها، ارتباط معنی‌داری از نظر آماری یافت شد (001/0P< ).
نتیجه‌گیری: افزایش میزان استرس، اضطراب و افسردگی و همچنین وجود ارتباط معنا دار بین افزایش میزان استرس، اضطراب و افسردگی دانشجویان با منفی و ضعیف بودن خودپنداره آنها، ضرورت توجه و دقت بیشتر مسئولین به مسائل روحی و روانی دانشجویان و انجام مداخلات به موقع و مناسب را می‌طلبد.
واژه‌های کلیدی: استرس، اضطراب، افسردگی، خودپنداره، دانشجویان، فسا.
متن کامل [PDF 603 kb]   (9976 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسي باليني
دریافت: 1391/10/15 | پذیرش: 1392/6/5 | انتشار: 1392/7/1


XML   English Abstract   Printدوره 3، شماره 3 - ( پاییز 1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها