:: دوره 6، شماره 2 - ( تابستان 1395 ) ::
جلد 6 شماره 2 صفحات 202-209 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی نحوه‌ی عملکرد پزشکان خانواده روستایی استان فارس در راستای اجرای طرح پزشک خانواده 1392
سید منصور کشفی1، قدیر نجات1، مریم یزدانخواه1، جعفر حسن زاده2، طیبه رخشانی1، مهین منوچهری خرم مکانی3، علی خانی جیحونی3
1- گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
2- گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
3- گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران
چکیده:   (5299 مشاهده)

زمینه و هدف: طرح پزشک خانواده یک نظام کامل بهداشتی- درمانی است که مهم‌ترین نتایج آن رفع سردرگمی مردم در مراجعه به پزشک و افزایش رضایت‌مندی از خدمات سلامت است. هدف از انجام مطالعه حاضر ارزیابی نحوه عملکرد پزشکان خانواده و نقاط ضعف و قوت آن بود.

مواد و روش‌ها: در مطالعه مقطعی حاضر 52 نفر از پزشکان خانواده روستایی استان فارس به صورت طبقه‌ای متناسب در سال 1392 مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه عملکرد پزشکان خانواده در 5 حیطه مدیریت، عملکرد، قرارداد دستورالعمل، مشارکت جامعه و نتایج بود. داده‌های گردآوری شده به نرم افزار SPSS-19 وارد و با استفاده از آزمون‌های تی تست، آنالیز واریانس یک طرفه، ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج: از 52 پزشک خانواده مورد بررسی 9/56% زن و 1/43% مرد بودند. کمترین نمره مربوط به مشارکت جامعه (81/0±93/3) و بیشترین نمره در حیطه نتایج (04/3±52/23) بود. براساس نتایج حاصل از مطالعه بین اکثر حیطه‌ها ارتباط معناداری مشاهده گردید (p<0.05). بین جنسیت و حیطه‌های مختلف ارتباط آماری معناداری مشاهده نشد (p>0.05).

نتیجه‌گیری: به علت تنوع فعالیت پزشکان خانواده و گستره وسیع کشورمان، همچنین افزایش رضایت‌مندی پزشکان و افراد تحت پوشش این برنامه، بایستی تحقیقات و نظارت‌های بیشتری در این زمینه، صورت گیرد.

واژه‌های کلیدی: ارزیابی، پزشک خانواده، عملکرد
متن کامل [PDF 1123 kb]   (1858 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش بهداشت
دریافت: 1394/9/7 | پذیرش: 1394/12/8 | انتشار: 1395/6/20


XML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 2 - ( تابستان 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها