:: دوره 6، شماره 3 - ( پاییز 1395 ) ::
جلد 6 شماره 3 صفحات 296-302 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی میزان فراوانی ژن‌های کد کننده پروتئین‌های چسبندگی در استافیلوکوکوس اورئوس‌های جداشده از بیماران بستری‌شده در بیمارستان های آموزشی شهرستان زابل به روش Multiplex PCR
مریم ملایی1، احمد راشکی2
1- گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زابل، زابل، ایران
2- گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل، زابل، ایران ، ah_rashki@usal.es
چکیده:   (5994 مشاهده)

زمینه و هدف: استافیلوکوکوس اورئوس یکـی از پاتوژن‌های فرصت‌طلب جداشده از عفونت‌های بیمارستانی و مسئول عفونت‌های شدیدِ مهمی همچــون بــاکتریمی، انــدوکاردیت و عفونت‌های پوستی است. پروتئین‌های سطحی مثل پروتئین‌های متصل شونده به فیبرینوژن و فیبرونکتین از عوامل مهم در اتصال و تهاجم استافیلوکوکوس اورئوس می‌باشند. از این‌رو هدف از این مطالعه بررسی حضور ژن‌های clfA, clfB  fnbA,و fnbB در ایزوله‌های استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از نمونه‌های کلینیکی بیماران بستری‌شده در بیمارستان‌های آموزشی زابل بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی-مقطعی، تعداد 100 ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس از بیماران بستری‌شده در فاصله زمانی فروردین تا شهریور 91 جمع‌آوری گردید. ایزوله‌ها با استفاده از روش‌های میکروب‌شناسی رایج مورد تائید قرار گرفتند. DNA ژنومی ایزوله‌ها به روش جوشاندن استخراج شد و برای شناسایی ژن‌های بیماری‌زا از Multiplex-PCR استفاده گردید. نتایج با استفاده از آزمون دقیق فیشر مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.

نتایج: نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که 50% ایزوله‌های مورد بررسی حداقل یکی از ژن‌های موردمطالعه را نشان دادند. فراوانی ژن‌های کد کننده فیبرینوژن (clfA,clfB) به ترتیب 19% و 16% و فیبرونکتین (fnbA, fnbB) 25% و 19% تعیین گردید.

نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر نشان داد که ژن‌های موردمطالعه در درصد کمی از ایزوله‌ها یافت شدند. تحقیقات بیشتر نقش این ژن‌ها و رابطه آن‌ها را با بیماری‌زایی استافیلوکوکوس اورئوس روشن می‌کند.

واژه‌های کلیدی: استافیلوکوکوس اورئوس، فیبرینوژن، فیبرونکتین، Multiple-PCR
متن کامل [PDF 1713 kb]   (2358 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ميكروبیولوژی
دریافت: 1394/10/12 | پذیرش: 1395/2/25 | انتشار: 1395/9/3


XML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 3 - ( پاییز 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها