مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا- بررسی مقاله
پرسش های مربوط به نحوه بررسی مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  پرسش‌های مربوط به نحوه بررسی مقاله

  سوال 1- چه مدت زمان برای بررسی مقاله سپری می‌شود؟

  پاسخ: به طور معمول ده هفته طول می‌کشد تا در صورت قابل اصلاح بودن مقاله، نظرات داوری برای نویسنده مسؤول ارسال گردد. پس از اصلاح مقاله توسط نویسنده مسؤول، مقاله اصلاح شده را مجدداً برای بررسی نهایی برای داوری ارسال می‌کنیم. هرچه اصلاحات مقاله کامل‌تر و دقیق‌تر باشد؛ روند مشخص شدن وضعیت مقاله کوتاه‌تر می‌گردد.

  سوال 2- مقاله را چه کسانی بررسی می‌کنند؟

  پاسخ: مقاله برای بررسی علمی به داوران صاحبنظر و مرتبط با موضوع مقاله، همچنین برای داوری آماری به داور اپیدمیولوژی ارسال می‌گردد.

  سوال 3- آیا می‌توانم از اسامی داوران مقاله مطلع شوم؟

  پاسخ: خیر - نام داوران محفوظ بوده و برای نویسندگان فاش نمی‌گردد.

  سوال 4- آیا داوران مقاله از اسامی نویسندگان مقاله اطلاع دارند؟

  پاسخ: خیر – اسامی نویسندگان محفوظ بوده و برای داوران فاش نمی‌گردد.

  سوال 5- مدتی از ارسال مقاله گذشته است؛ اما با مراجعه به صفحه شخصی، در مقابل عبارت «در حال بررسی» و کلیک روی کلمه «مشاهده»، کلیک روی «پرونده مقاله» در بخش وضعیت داوری عبارت« مقاله به صورت الکترونیک برای داور ارسال نشده است» رویت می‌شود. آیا مقاله مرا برای داوری ارسال ننموده‌اید؟

  پاسخ: ممکن است مقاله در دستور کار هیئت تحریریه قرار داشته باشد و یا بنا به تمایل داوران، از طریق پست یا ایمیل ارسال شده باشد. لذا در بخش وضعیت داوری اقدامی از سایت صورت نگرفته است.

  سوال 6- با مراجعه به صفحه شخصی، در مقابل عبارت «در حال بررسی» و کلیک روی کلمه «مشاهده»، کلیک روی «پرونده مقاله» در بخش وضعیت داوری مشاهده می‌شود که 2 پاسخ از داوران رسیده است؛ اما من نمی‌توانم نظرات داوری را مشاهده کنم.

  پاسخ: پس از دریافت پاسخ همه داوران؛ نظرات ایشان در قالب نامه انجام اصلاحات برای شما ارسال خواهد شد. بایستی تا تکمیل شدن داوری مقاله منتظر بمانید. پس از قرار دادن نظرات داوری در وب‌سایت شما با مراجعه به صفحه شخصی روی مقالات در حال ویرایش کلیک کنید. سپس با کلیک روی کلمه مشاهده، روی پرونده مقاله کلیک نموده و در بخش فایل‌های ضمیمه فایل نظرات داوری را دانلود نمایید.

سوال 7- مقاله من مدت ده روز است که برای داوری ارسال شده است اما همچنان پاسخی از داوران ارسال نشده است.

پاسخ:حداقل بایستی دو هفته از تاریخ ارسال مقاله برای داوران بگذرد،درصورتی که پاسخی از جانب آنها دریافت نشد از طرف کارشناس مجله نامه پیگیری به داور ارسال میشود در صورت عدم پاسخگویی مجدد پس از گذشت زمان دو هفته،مقاله شما برای داور دیگری ارسال میگردد.

نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا:
http://journal.fums.ac.ir/find.php?item=1.121.32.fa
برگشت به اصل مطلب