مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله ی دانشگاه علوم پزشکی فسا با هدف ارتقای سطح دانش علمی متخصصان، پژوهشگران، کارشناسان و علاقمندان و به منظور تبادل تجربه‌ها و دست‌آوردهای تازه علمی، به انتشار مقالات علمی و پژوهشی در گستره‌ی پژوهش‌های بنیادی حاصل از تحقیقات کاربردی و پایه، تحقیقات اپیدمیولوژیک و مطالعات بالینی در زمینه‌ی علوم پزشکی می پردازد. اولویت اصلی مجله مقالات در زمینه علوم پایه پزشکی می باشد. این مجله به صورت فصل نامه و به زبان فارسی با خلاصه مقالات انگلیسی منتشر می شود.

نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا:
http://journal.fums.ac.ir/find.php?item=1.42.37.fa
برگشت به اصل مطلب